"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

דוגמא  לשימוש בלוח  פארט

 

בדוגמה שלפניך, אמורה להתבצע עבודה המתחילה בנקודת זמן 1 ומסתיימת בנקודה 6.

 

מסקנות ראשוניות:

א. ניתן לראות כי העבודה אינה ליניארית וכי קיימים מרכיבים מקבילים לביצוע עבודות שונות בו זמנית.

לדוגמה, נקודות 3 ו- 4 ניתנות לביצוע במקביל (ובאותו פרק זמן).

 

ב. מתוך הלוח ניתן להבחין ב"נתיב הקריטי" המהווה את הציר  הארוך ביותר

של פרקי הזמן () הנדרשים לביצוע המטלות:

 

 

 

ג. ניתן להסיק מסעיף ב' לעיל, מהו פרק הזמן המינימלי הנדרש לביצוע כל העבודה.

 

ד. ניתן לזהות צווארי בקבוק ולהתכונן אליהם (השלמת E ו- F).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים