בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות מספר 10001 + 10002

מבוא 

במאמרים ובספרים רבים ניתן למצוא הגדרה לתאונה בנוסח:
"אירוע בלתי צפוי, הקורה מהר מאוד וסופו נזק לרכוש ו/או פגיעה באדם".

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים