"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

• יכיר מהם לוחות מעקב.

• יזהה לוחות מעקב שונים.

• יכיר את היתרונות והחסרונות של כל לוח מעקב.

• ידע ליישם לוח מעקב מתאים לעבודה/פרויקט יכין עבודת בית   

   בנושא הנלמד.

•יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

  לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים