הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יבין את תפקיד הסדרי התנועה בדרכים עירוניות.

• יזהה את הסדרי התנועה שבשימוש בדרכים עירוניות.

• יזהה שגיאות אפשריות בהשמת הסדרי תנועה.

• יכיר מבנה דו"ח פיקוח על הסדרי תנועה ומשמעותו.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה,

הרווחה והשירותים החברתיים, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

 

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים