עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

שעות המנוחה השבועית

7.    (א)  לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד

מבוא

 

עבודת משמרת הינה עבודה המתבצעת שלא בשעות העבודה הרגילות, האורכות

בדרך כלל שמונה שעות ליום.

יש מקומות עבודה בהם עקב צרכים מיוחדים, עובדים שתי משמרות ויש אף כאלו

העובדים בשלוש משמרות.

דוגמאות לכך נוכל למצוא בבתי חולים, בצבא, במפעלים בהם לא ניתן לשתק

קווי ייצור התלויים בהפעלת תנורים מחד, או בצורך לספק את המלאי הנדרש

לאוכלוסייה מאידך, בעבודות שמירה ועוד.

 

החוק אינו פוסל עבודה במשמרות, אך בהיות המחוקק ערני לסיכונים הכרוכים

בעבודה זו, הוא מטיל סייגים למניעת עבודה ממושכת לצורך שמירה על בריאות

העובד ובטיחותו הוא והסובבים אותו.

 

מעניין לציין כי האדם הינו "חיית יום" ולא "חיית לילה" וככזה הוא חשוף לתמורות

ולסיכונים במהלך ולאחר עבודת משמרת.

לרשימת הקורסים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה