עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

  

מטרות הקורס

• יכיר מהי עבודת משמרת.

• יזהה את הסיכונים בעבודה זו.

• יכיר את החקיקה בנושא.

• יזהה שגיאות אפשריות בעבודת משמרת.

•  יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

   לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים