ויברציה

נושאי המשימה מספר 15001+15002

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר את דרישות החוק בנושא ויברציה.

2. ידע להבחין בין סוגים שונים של ויברציות.

3. יזהה סיכונים הנובעים מויברציה.

4.  יכין עבודת בית בנושא הנלמד. 

5.  יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

     לצורך קבלת אישור  כשירות כממונה על בטיחות בעבודה   

     .

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים