נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

שיעור זה יכול, אך לא חייב, להילמד אחרי שיעור "ציוד מגן אישי", נושאי משימה מספר

40-001 + 40-002

מבוא

נעלי מגן הינם חלק מציוד המגן האישי, המשמש את העובד בזמן עבודתו.

החקיקה במדינת ישראל מחייבת הן את המעביד והן את העובד בנושא זה ומתייחסת בחומרה רבה לאי מילוי הוראות התקנה בנושא.

 

קיימים סוגים שונים של נעלי מגן, המסווגים למינים שונים (לעובד, לעובדת, למבוגרים וצעירים), לפונקציות שהם אמורים למלא, לצורתם הכללית ועוד.

 

את הנעליים יש לבחון מדי פעם ולפסול אותם משימוש על פי הבדיקה, תוך השמדתם המלאה.

 

כפי שנאמר, נעלי מגן מהווים חלק מציוד מגן אישי ובשיעור זה נייחד את הדברים לנעלי מגן בלבד.

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה

לרשימת הקורסים