נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר את החוקים העוסקים בציוד מגן אישי.

• יכיר את חשיבות השימוש בנעלי מגן כציוד מגן אישי.

• ידע את חובות המעביד והעובד לגבי נעלי מגן כציוד מגן אישי.

• ידע לזהות סוגי נעלי מגן.

• יכיר כיצד פוסלים נעלי מגן משימוש.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור

   כשירות כממונה על  מגן בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים