סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

מבוא

מהו סולם

 

סולם הינו ציוד המשמש למעבר בין שני מפלסים הנמצאים בגובה שונה זה מזה.

בניגוד לדעתם של רבים, הסולם אינו כלי לעבודה עליו.

 

הדרישות לבטיחות בעבודה עם סולם מובאות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח 1988.

 

 את הדרישות לבדיקות לסולם נוכל למצוא בתקן ישראלי 1847 המאמץ בשלמות את התקן האירופאי EN 131 .

 

על פי התקן, קיימים סולמות מסוגים שונים ובתצורות מגוונות, המיועדים כל אחד למטלה מוגדרת.

אחורה

קדימה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים