מבוא

כמה זמן אורכת נפילה     

                                                                                                                  

על אף הטענה הציורית שזמן הנפילה משול לנצח,

הנה בפועל הזמן בטל השישים והוא קצר מאוד.

הטבלה והאיור מראים את זמני הנפילה בהתאמה

לגובה הנפילה.

סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

מבוא

כמה זמן אורכת נפילה

על אף הטענה הציורית שזמן הנפילה משול לנצח, הנה בפועל הזמן בטל השישים והוא קצר מאוד.

הטבלה והאיור מראים את זמני הנפילה בהתאמה לגובה הנפילה.

0.67 sec/2.13 m’

0.33 sec/0.6 m’

זכור: גם בעת עלייה לזמן קצר מאד יש מספיק זמן ליפול

1 sec / 4.9 m’

1/3  שנייה תעבור עד שרוב  

  האנשים יהיו מודעים לנפילה

 1/3 שנייה נוספת תעבור עד

  שהגוף מגיב למצב

 בזמן זה (2/3 שניה) יכול גוף האדם ליפול עד 2.14 מ'

2 second/19.5m’

גובה ( מ')

זמן (שנ')

0.5

1.2

1

         1.5        11

  4.9

      2         19.5

         3           44

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים