סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

  

מטרות הקורס

•יכיר את שימושיו של הסולם והסכנה הכרוכה בעבודה בגובה.

• יכיר מבנהו ותפקידיו של הסולם.

• יכיר את דרישות תקנות הבטיחות בעבודה לעניין סולמות

• יזהה את דרישות התקן הישראלי לבדיקת תקינות סולם.

• יזהה שגיאות אפשריות בעבודה בשימוש בסולם.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים