פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

מבוא

 

מהו פיגום

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 "פיגום" – מתקן זמני מעל לקרקע, מעל מבנה או מחובר אליו, אשר ממנו מתבצעת פעולה בניה או שעליו מחזיקים חומר או ציוד;

 

שים לב – פיגום הינו מתקן זמני, וככזה הוא נדרש בתשומת לב מיוחדת, בבדיקות מיוחדות ולעיתים גם בהרכבה על ידי בעל מקצוע מיוחד () או בתכנון של מהנדס.

                                                           חובה להתקין פיגום

                                                           התקנות קובעות "אם אי אפשר לבצע עבודה בביטחון תוך

                                                           עמידה על הקרקע או על משטח עבודה

                                                           יציב ובטוח, יתקין מבצע הבניה

                                                           פיגומים מתאימים ובמספר הדרוש".

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים