פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

• יכיר את תפקיד הפיגומים המשמשים לבנייה.

• יזהה את סוגי הפיגומים השונים.

• יכיר את תפקידו של בונה פיגומים מקצועי.

• יזהה שגיאות אפשריות בהתקנת פיגומים.

•  יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

  לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות     בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים