קווי חיים

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר מהו קו חיים.

• יזהה את השימושים לקווי חיים.

• יכיר את הבדיקות הנדרשות לציוד זה ואת הבודק המוסמך, המאשר בדיקות אלו.

• יזהה שגיאות בהתקנת קווי חיים.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

   לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

נושאי המשימה מספר 46001+46002

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים