מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

לתחילת הקורס

אחורה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר וידע לזהות, את סוגי המתקנים טעוני הבדיקה.

• יכיר את החקיקה הנוגעת לנושא זה.

• יבין את תפקידו של כל מתקן.

• יכיר את תפקידיו של "בודק מוסמך" לנושא זה.

• יכיר את מועדי הבדיקה למתקנים הנדרשים בבדיקות בודק מוסמך.

• יכיר מבנה תסקיר ומשמעותו.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד  הכלכלה,

   לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

קדימה

לרשימת הקורסים