מערכות פניאומטיות

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

• יכיר מהי מערכת פניאומטית.

• יזהה את אביזרי המערכת הפניאומטית ותפקידם.

• ידע כיצד פועלת מערכת פניאומטית ומהם שימושיה.

• יזהה תקלות אפשריות במערכת.

• יכיר את החקיקה הבטיחותית הרלבנטית.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת

  אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

עקרונות מערכות אוויר דחוס                                                           

תחזוקה של מערכת אוויר דחוס                                                           

מערכות בקרה, חיסכון ושימור אנרגיה, תכנון מערך                                                           

                                                           אוויר דחוס למפעל, שסתומים, צנרת, אביזרים                                                                                                                    קריאת סכמה פנאומטית,

                                                           דרישות החוק לבדיקות תקופתיות                                       

נושאי המשימה מספר 64001+64002

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים