בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

מבוא

העבודה והטיפול בתחום המוסך, כרוכים בסיכונים רבים:

 • סכנת שריפה

 • סכנת התפוצצות

 • סכנת פציעה מכלי רכב מוגבה

 • סכנת כוויות מחלקים חמים

 • סכנת היפגעות מכלי רכב נוסע

 • ועוד

 

לכן, בעבודה ובטיפול בתחום המוסך, יש לשים לב להוראות הבטיחות השונות ועל ידי כך להקטין ואף למנוע כליל את התרחשותן של תאונות העלולות  לגבות מחיר יקר בחיי אדם ובעלות ציוד.
הנחיות ואמצעי הבטיחות בעבודה ובטיפול בתחום המוסך, ננקטים בהתאם לסוגי האחזקה המתבקשים.

 • הנחיות בטיחות כלליות.

 • התנעה ונסיעה.

 • עבודה מעל ומתחת לרכב.

 • סיכה ורחיצת רכב.

 • בור טיפולים,רמפה,מגבה (ליפט).

 • מיכליות דלק,מערכות תדלוק ומיכלי דלק ושמן.

 • עבודות נלוות (פחחות, חשמל, טיפול במצברים, ריתוך, תיקון תקרים וניפוח צמיגים, צבע ועוד).

 

בנוסף, יש להתייחס :

 • לציוד במוסך החייב בביצוע בדיקות תקופתיות  ויזומות 

 

 • לתנאי סביבה, רעש, אקלים ואיכות הסביבה

 • למניעת אש במוסך. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים