מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

מבוא

מהי מערכת הידרולית

הידראוליקה משמעותה תורה העוסקת בהתנהגות נוזלים.

תחום ההידראוליקה עוסק ב:

  - הידרוסטטיקה – נוזל נייח.

  - הידרודינמיקה  - נוזל נייד.

 

תכונות הנוזלים העיקריות, המאפשרות להפעיל מערכת הידרולית הם:

- הנוזל הינו "זורם" בלתי דחיס.

  - לחץ בנוזל מתפשט בכל הכיוונים במידה שווה ופועל במאונך  על דפנות הכלי.

 

בעזרת תכונות אלו ניתן להעביר לחץ נוזל בתוך מערכת הידרולית,בעזרת כח נמוך יחסית

ולייצר כח רב, במקום הפעלת עבודה מכנית הדורשת כח רב.

אחורה

לרשימת הקורסים

קדימה

לתחילת הקורס