מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

לתחילת הקורס

קדימה

לרשימת הקורסים

אחורה

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר מהי מערכת הידרולית.

• יזהה את אביזרי המערכת ההידרולית ותפקידם.

• ידע כיצד פועלת מערכת הידרולית ומהם שימושיה.

• יזהה תקלות אפשריות במערכת.

• יכיר את החקיקה הבטיחותית הרלבנטית.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך

  קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.