מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מבוא

מערכות כיבוי אש אוטומטיות משמשות כחלק מההגנות האקטיביות למלחמה באש ולמתן האפשרות לשוהים במבנה להימלט בזמן.

 

בעוד שתכנון דרכי מילוט בבניין, עמידות חומרי בניין בשריפה, חלוקה לאגפי אש, שחרור עשן קבוע ועוד, משמשים כ"הגנה פסיבית" לשוהים במבנה, הרי שהכנסת מערכות כגון מערכות כיבוי ואזהרה מאש, מערכות כיבוי אש אוטומטיות, ניהול שחרור עשן ועוד, משמשות כ"הגנה אקטיבית".

 

מערכות אלו מופעלות אוטומטית ומאפשרות זמני תגובה טובים יותר בכל הקשור לצורך במילוט ו/או במיגון השוהים במבנה כלשהו.

 

שיעור זה עוסק במערכות כיבוי אוטומטיות במים בלבד.

הגנה פסיבית

תכנון דרכי מילוט במבנה, עמידות 

,חומרי בניין בשריפה  חלוקה לאגפי אש ,שחרור

עשן שקוע ועוד

הגנה אקטיבית

תכנון תוספת מערכות להגנה הפסיבית, 

כגון מערכות כיבוי ואזהרה מאש, מערכות כיבוי

 אוטומטיות, ניהול שחרור עשן ועוד 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים