מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

.מטרת הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר מערכות כיבוי אש אוטומטיות.

• יזהה את האביזרים השונים במערכת כיבוי אש אוטומטיות.

• יזהה שגיאות אפשריות בהתקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות.

• יכיר את החקיקה הרלבנטית למערכות כיבוי אש אוטומטיות.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך 

  קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה

  

      

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים