מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מבוא

מערכות גילוי אש משמשות כחלק מההגנות האקטיביות למלחמה באש ולמתן האפשרות לשוהים במבנה להימלט בזמן.

 

בעוד שתכנון דרכי מילוט בבניין, עמידות חומרי בניין בשריפה, חלוקה לאגפי אש, שחרור עשן קבוע ועוד, משמשים

כ"הגנה פסיבית" לשוהים במבנה, הרי שהכנסת מערכות כגון מערכות גילוי ואזהרה מאש, מערכות כיבוי אש אוטומטיות, ניהול שחרור עשן ועוד, משמשות כ"הגנה אקטיבית".

 

מערכות אלו מופעלות אוטומטית ומאפשרות זמני תגובה טובים יותר בכל הקשור לצורך במילוט ו/או במיגון השוהים במבנה

 

 כלשהו. שיעור זה עוסק במערכות גילוי בלבד.

הגנה פסיבית

תכנון דרכי מילוט במבנה, עמידות חומרי בניין בשריפה, חלוקה לאגפי אש, שחרור עשן קבוע ועוד.

הגנה פסיבית

תכנון דרכי מילוט במבנה, עמידות חומרי בניין בשריפה, חלוקה לאגפי אש, שחרור עשן קבוע ועוד.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים