מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

.מטרת הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר מערכות גילוי אש.

• יזהה את האביזרים השונים במערכת גילוי אש.

• יכיר סוגי גלאים ושימושם.

• יזהה שגיאות אפשריות בהתקנת גלאים.

• יכיר את החקיקה הרלוונטית למערכות גילוי אש.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

 יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות   בעבודה

               

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים