גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

מבוא

מהם גבולות אתר?

גבולות אתר באים לקבוע את שטח העבודה באתר.

שטח האתר הינו מקום עבודה מסוכן העלול להשליך סכנות לא רק על העובדים, אלא גם על הנמצאים התמימים בסביבתו.

שטח עבודה זה מחויב על פי החוק בגידור מוסדר, הבא לענות על מספר מטרות עיקריות:

- הגנת הציבור

- הגנת העובדים

- הגנת הסביבה

- אבטחת האתר מפני דורשי רעה

 

הגידור הינו זמני ומוסר בגמר העבודות. הגידור נועד להגן מפני פגיעות פיזיות שונות בעת פעילויות הבנייה השונות . 

הגידור משמש בנוסף לאבטחת האתר למניעת פגיעה בעובדים וברכוש הרב שבאתר.

                         

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים