גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

.מטרת הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר מהם גבולות אתר.

• ידע כיצד קובעים את גבולות האתר ומהו השימוש הנכון בגידור.

• יזהה גבולות אתר.

• יכיר מהי הפרדת חצרים.

• ילמד סוגי הפרדה ויבין את המשמעות הנעוצה בהפרדת חצרים.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך

  קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות    בעבודה.

                         

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים