חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

 שלבי ביצוע

 

תכנון וביצוע חפירה                                                        מידע ותנאים מוקדמים לביצוע חפירה
                                                                                   סוגי קרקע
                                                                                   ציוד חפירה    

.חפירה ללא שימוש בדיפון                                                מקרים בהם אין צורך בדיפון
                                                                                    זווית שיפוע טבעית
                                                                                    עקרונות לביצוע חפירה ללא דיפון

                                                                                                                                        

  סוגי דיפון                                                                      דיפון מלוחות עץ

                                                                                     דיפון שיגומים

                                                                                     דיפון כלונסאות

                                                                                     תא הגנה

סכנות בעבודות חפירה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים