חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

.מטרת הקורס

 

1. המקרים בהם יש לבצע חפירה (לאילו סוגי עבודות).

.2. מהם התנאים המקדימים לתחילת ביצוע חפירה.

.3. סוגי הדיפונים הקיימים.

.4. מהם השיקולים המשפיעים על סוג הדיפון בו משתמשים.

.5. התאמה בין הדיפונים לשימוש בסוגי עבודות.

.6. סוג התאונות השכיחות לעבודות חפירה.

.7 .הסיבות לתאונות בעבודות חפירה.

.8. תפקידי מנהל העבודה במהלך עבודות חפירה.

.9. חוקי הבטיחות והתקנות בנושאי בטיחות שבעזרתן ניתן למנוע תאונות

                                

                                                                                  מושגים

       דיפון -

 קיר תומך -

כלונסאות בטון -      

     חפירה -

 תא הגנה -

               עבודות עפר -                                                                                 

         שיפוע טבעי -                

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים