בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

  1. יזהה את סוגי העבודות, בעבודות מוסך.

  2. יכיר את הסיכונים בעבודות מוסך.

  3. יכיר הנחיות בטיחות כלליות.

  4. יכיר ציוד מגן הנדרש בעבודות מוסך.

  5. יזהה ציוד הנדרש בבדיקות תקופתיות ויזומות.

  6. יכיר את תחומי האחריות של מנהל העבודה במוסך.

  7. יכיר טופס בדיקה (רשימת תיוג לעבודות מוסך)

  8. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

  9. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים