דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

מבוא

מהו דו"ח

 

דין וחשבון (דו"ח בראשי תיבות), הוא מסמך המציג מידע כתוצר של בדיקה או חקירה, בהקשר נתון.

 

דוחות המופקים ממערכות מידע מציגים לרוב נתונים בלבד, שעשויים להיות גולמיים או מעובדים (למשל מחושבים). דוחות שנערכו בעקבות חקירה או מחקר מכילים לעיתים אלמנטים נוספים כגון: ניתוח הנתונים, הסקת מסקנות, הצעות והמלצות לפעולה עתידית.

 

דוחות עשויים להיות פרטיים או ציבוריים. לעיתים קרובות, הם מיוצרים כמענה לסוגיות שהועלו על ידי יחידים או ועדות במוסדות ממשלתיים, בחברות עסקיות ובמוסדות חינוכיים ומדעיים.

 

לעיתים כוללים הדוחות קנסות, כגון דו"ח עירייה על עבירת חניה, או דוח בטיחותי הכולל קנס לספק/קבלן.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים