דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

•יכיר מהו דו"ח בטיחות.

• יזהה את שימושי הדו"ח בנושאי בטיחות.

• יכיר מבנה/פורמט של דו"ח בטיחות.

• יזהה שגיאות אפשריות בכתיבת דוחות.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה,

   לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות     בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים