גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

 

לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9724

 

https://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva09194.html

 

https://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva11242.html

 

https://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva12069.html

 

 

 

בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה, גלוש באתרים  ובצע את המטלה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים