בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

מבוא

מהי בריאות/ גיהות  תעסוקתית?

במסגרת הפעילות הכרוכה בבטיחות וגיהות בעבודה, פועלים גופים וגורמים רבים, בהם גורמים ממשלתיים, ציבוריים, מוסדיים וכדומה.

גופים אלו הוקמו ופועלים על פי חוקים ותקנות, מינויים רשמיים והתאגדויות התנדבותיות.

בין הגופים ניתן למצוא משרדי ממשלה, מוסדות וגופים ממלכתיים וציבוריים, מוסדות להשכלה גבוה ולמחקר, אגודות ועמותות מקצועיות.

 

חלק מהגופים הללו עוסקים בבריאות תעסוקתית ומטרתם יצירת סביבת עבודה בטוחה ככל הניתן, שלא תגרום נזק לבריאות הפיזית או הנפשית של העובדים, עקב חשיפת העובד לגורמים המסכנים את בריאותו בעת עבודתו.

גיהות תעסוקתית – תחום העוסק בהגנה על בריאות העובד ע"י זיהוי, הערכה ובקרה של גורמים הסביבתיים ו/או מעמסים המצויים בסביבת העבודה, ואשר יכולים לגרום לפגיעה בריאותו של העובד עקב חשיפה חוזרת ונשנית לגורם המסוכן

רפואה תעסוקתית – תחום העוסק בזיהוי, הערכה ומניעת מחלות מקצוע באמצעות בדיקות רפואיות ומעקב רפואי שוטף של פגיעות בריאותיות בעובד

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים