בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

• יכיר מהי בריאות תעסוקתית.

• יזהה את הנושאים המטופלים בתחום הבריאות התעסוקתית.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך

  קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות     בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים