זכוכיות ועבודות זיגוג

נושאי משימה מספר 48001+ 48002

     מטרת הקורס :

  • בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

  •  יכיר את שימושיה של הזכוכית בתעשייה ובנייה.

  • יזהה סוגי זכוכיות.

  •  יכיר את הסיכונים הכרוכים בעבודה עם זכוכיות.

  •  ידע כיצד מבוצעות עבודות זיגוג.

  •  יכיר את הסיכונים בעבודות זיגוג.

  •  יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

  •  יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות   בעבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים