אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

מבוא 

אזורי סיכון ומרחקי בטיחות

אזורי סיכון רבים מתקיימים בסביבתנו.

סיכונים אלו מתרבים במקומות העבודה ונובעים מגורמים רבים ובהם לדוגמה:

- שימוש בציוד עבודה

- אחסון חומרים מסוכנים כחומרי גלם

- קיומם והשימוש של חומרים מסוכנים לתהליכי עבודה מגוונים

- ביצוע תהליכי עבודה מסוכנים באזור מסוים

- מעורבותם של שני גורמי סיכון ויותר במקום אחד

-ועוד

-ניתן לסווג אזורי סיכון בעקבות:

-סוגי חומרי הגלם שבשימוש וכמותם

-תהליכי העבודה המבוצעים במקום

-הציוד והמערכות המעורבים

-סביבת העבודה ותכולתה

-על מנת למזער סיכונים אלו, משתמשים בשיטות שונות לסיווג אזורי סיכון וקביעת מרחקי בטיחות, אלו האחרונים מיועדים למזער ו/או להפחית את עוצמת חומרת האירוע במקרה שיתרחש עקב טעות כלשהי באחסון, בשינוע, בטיפול, בתהליכי ייצור או בתהליכי מחקר ופיתוח. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים