אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001+ 50002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

• יכיר מהם אזורי סיכון.

• יכיר את ההגדרות הקיימות למרחקי סיכון.

• יזהה מרחקי סיכון בענפי עיסוקו השונים.

• יזהה את האוכלוסיות הממוגנות

• יזהה אזורי סיכון שונים.

•יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות

  כממונה על  בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים