• Facebook
  • Google+

אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

גז דליק

סיבים דליקים

מבוא

מהי אווירה נפיצה?

אווירה נפיצה, או באנגלית Explosive atmosphere  , משמעותה תערובת עם אוויר, בתנאים אטמוספריים, של חומר דליק בצורה של גז, אדים, אבק, סיבים, אשר לאחר הצתה, מאפשר קיום עצמי של התפשטות להבה.

אוויר     +

אוויר     +

אוויר     +

אבק דליק   

אוויר     +  

אדים דליקים

=

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים