בטיחות במשרד

נושאי משימה מספר 35001 + 35002

מבוא
המשרד, למרות שנחשב כמקום עבודה בטוח ו"נקי" מגורמי סיכון, צופן בתוכו מספר גורמי סיכון העשויים לגרום לתאונות עבודה ואף לתרום למחלות מקצוע. מחד נלמד כיצד לזהות את גורמי הסיכון וכיצד לעבוד בצורה בטוחה ולא להיפגע בתאונות עבודה ומאידך נלמד כיצד לעבוד נכון ולמנוע מאיתנו לחלות במחלות מקצוע.

 

 

גורמי הסיכון שבמשרד
ניתן לחלק את גורמי הסיכון לשתי קבוצות עיקריות: גורמי סיכון, העשויים לגרום לתאונות עבודה ו/או היווצרות מחלות מקצוע ועומסים גיהותיים התלויים בסביבת העבודה ועשויים גם הם לתרום לאירוע תאונות ו/או היווצרות מחלות מקצוע.


מחלת מקצוע (מחלת משלח –יד)
מחלת מקצוע היא מחלה, שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עיסוקו, בהיותו חשוף לגורמים מזיקים (כימיים, פיזיקלים, ביולוגים, וכו'). מחלת מקצוע היא תוצאה של חשיפה חוזרת לגורם המזיק לאורך זמן (חשיפה כרונית). בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) - 1945 מפורטת רשימה של מחלות מקצוע, עליהן יש לדווח למפקח עבודה אזורי.

 

קבוצה מספר 1  - גורמי סיכון

• שריפות – עקב תקלות חשמליות, סיגריה ו/או גפרור דולק

• כוויות ממכונת הקפה, מתקן המים החמים או קומקום

• נפילות והחלקות על ריצפה רטובה

• מכות חשמל הנובעות מציוד חשמלי לא תקין, טיפול לא זהיר בציוד חשמלי

• נפילות מגובה מסולמות, או כסאות, שהוצבו שלא כיאות או שמשתמשים בהם בצורה שגויה

• עייפות וכאבי פרקים וגב כתוצאה מעבודה ממושכת - ולא נכונה – עם מחשב

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים