אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

• יכיר את ההגדרה ל"אווירה נפיצה".

• יזהה סוגי מקורות הצתה.

• יכיר את הסכנות בנוכחות מקורות הצתה ואווירה נפוצה.

• יכיר את אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בנוכחות אווירה נפיצה.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות    בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים