רשימות ותיוג

נושאי משימה מספר 37005 + 37006

מבוא


רשימת תיוג הינה "רשימת מכולת".

הרשימה כוללת שורת פריטים לבדיקה/לקניה/להשוואה ולצידה מסמנים את דרך הביצוע:

V במשמעות בוצע

X במשמעות אין או לא רלבנטי

וכן הלאה.       

 

 

                                                                

 

 חשוב- איך אתה מבצע קניות במכולת ואיך בסופרמרקט ?

האם בעזרת "רשימת תיוג" או בלעדיה? מה ההבדל ???


רשימה מסוג זה מלווה תהליכים רבים, המתאימים בעיקר לשלבי הזיהוי הראשוניים, בעת ביצוע תהליכי ניהול סיכונים.                 

יש רשימות פשוטות יותר ויש מורכבות יותר, אך לכולם מטרה אחת – יצירת אחידות ושיטתיות הבדיקה הנעשית על ידי המחזיק   ברשימת התיוג.

 

בדיקות בעזרת רשימת תיוג ניתן לעשות על ידי אדם בודד ולעיתים בצוות הכולל מספר בעלי עניין.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים