מה / אם

נושאי משימה מספר 37003 + 37004

מבוא


שיטת"מה/אם" הינהפיתוח של רעיון ה"ראש גדול".

באופן כללי ניתן לומר כי כל אחד ואחד משתמש בשיטה זו (ולאו דווקא כשיטה), מרגע היקיצה, בכל מקום ובכל שעה,

כאשר השאלה הראשונה העולה בראשנו הינה " לקום, לא לקום" ובמקביל לה נעשה במוחנו תהליך בחינת כדאיות לעניין,

כדוגמת "מה יקרה אם לא נקום, מה יקרה אם נישן עוד קצת, מה יקרה אם....

 

 

 

 חשוב- מה יקרה אם לא יהיו ברשותך אישורי כשרות כנדרש בחקיקה?


שאלה זו מלווה תהליכים רבים, המתאימים גם בעת ביצוע תהליכי ניהול סיכונים.

לשאלה זו מטרהאחת – יצירת אפשרות חשיבה לפיתוח "ראש גדול" מתוך הבנה ש"אין מונופול על השכל" לאף אחד ומכאן שאם באמצעות אדם אחד נוכל למנות מספר שאלות של "מה/אם", הרי ככל שנגדיל את צוות החשיבה נקבל שאלות רבות יותר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים