מה / אם

נושאי משימה מספר 37003 + 37004

 

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר מה מטרת השימוש בשיטת "מה/אם"

2. ידע להבחין בין סוגים שונים של רשימות "מה/אם"

3. יזהה יתרונות וחסרונות של השימוש בשיטה זו

4. יתרגל תהליך זיהוי לגילוי שגיאות ברשימת "מה/אם"

5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת

    אישור כשירות כממונה על בטיחות      בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים