הערכת סיכונים

נושאי משימה מספר 37001 + 37002

מבוא
מטרת הבטיחות בארגון היא לשלוט ולנהל את כל הסיכונים כדי למנוע מצב בו הם יתממשו ויגרמו לנזק מידי, או מצטבר, לעובד.  ואכן, מעבר לחובות המוטלות על "תופס המפעל" ועל פונקציות הבטיחות השונות, המצויינות בחוקים ובתקנות, אין כל צל של ספק שסביבת עבודה "נקייה" ממפגעים וגורמי סיכון מהווה ערובה לשלמותם ובריאותם של העובדים - כולל הרשלנים שבינהם. אולם, סילוק כל המפגעים וגורמי הסיכון הינה משימה בלתי אפשרית ועל הארגון מוטלת החובה להאבק יום יום שעה שעה במפגעים ובגורמי הסיכון, לאתרם וסלקם ואת אותם גורמים שלא ניתן לסלק, ל"מזער" לרמה כזו שתאפשר לעובד לחזור הביתה בשלום בסיום יום העבודה. משימה זו מבוצעת, בין השאר, במיוחד בארגונים המאמצים תרבות של בטיחות פרואקטיבית, באמצעות תהליכים הניקראים  "סקר סיכונים" או "סקר מפגעים". שיעור זה דן בסקר והערכת סיכונים ומפרט מספר שיטות לביצוע הסקר תוך התמקדות בתהליכי זה"ב, שם נרדף לשיטת סקר באמצעות רשימות תיוג.

 

חשוב- מהו ההבדל בין גורם סיכון למיפגע?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים