שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002

 שילוט וסימון 

שילוטים, סימנים ותמרורים משמשים אותנו בחיי היום יום במגוון רחב מאוד של תחומים בניהם ניתן למצוא:  

תמרורים ושילוטים לנסיעה בכביש, בעבודה ובמקומות פרטיים.

סימנים לאתת בהפעלת עגורן או נהיגה לאחור במשאית.

סימנים במשחק רוגבי ל"פוסל".

שפת הסימנים לאילם / חירש.

שפת הסימנים לחיות ובעלי מחמד.

- ועוד.

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 9991, נדרש המעביד לספק הדרכה לעובדים בדבר הסיכונים במקום עבודתם וכמו כן לספק שילוטים וסימונים ברורים למקומות בהם קיים סיכון כלשהו.

 

 

 

תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999

 

בתקנות נאמר מפורשות כי העברת מידע לעובד בדבר הסיכונים במקום עבודתו, חייבת להיעשות בשפה המובנת לעובד.
נשמע ברור ומובן וכי למי לא ברור כי העובד זכאי להדרכה ב"סימנים ואותות הנהירים לו"?
וכי קיימת אפשרות אחרת?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים