כתיבת נהלים

נושאי משימה מספר 32001+ 32002

כתיבת נהלים

נוהל הוא מסמך פנים ארגוני המפרט ומגדיר מדיניות ו/או דרכי ביצוע - בדרך כלל של פעילות מחזורית. הנוהל משמש גם תקן בקרה לפעילות כזאת.
הנוהל מורכב בדרך כלל מהפרקים הבאים:


נתונים מזהים כמו:

 • שם קובץ הנהלים 

 • שם הנוהל

 • מספר הנוהל

 • תפוצה לפעולה

 • תפוצה לידיעה

 • נספחים

 • אסמכתאות

מבוא

 • רקע 

 • מטרות


מדיניות

 • יוזמה

 • הגדרת מושגים

 • הגדרת מדיניות

 • סמכויות

 • הפונקציה המופקדת על עדכון הנוהל

 • אישור

תהליך

 • הגדרת אחריות ביצוע

 • עיתוי

 • הטפסים הקשורים

 • דיווח

 • שלבי ביצוע


בקרה

 • החותם על הנוהל ותוארו

 • אחריות בקרה

 • תהליך הבקרה

 • אמצעי הבקרה

 • מעקב

 • עדכון


מכאן שהנוהל קובע מתי לפעול ובאלו אמצעים. בהיותו מתאם ומפרט תהליך תקשורתי ארגוני, הוא עונה לשאלות הבאות:

  מה             מה התכלית שלשמה הוגדר הנוהל ומהי מטרתו של כל שלב          Why

  כיצד           באיזו דרך ובאילו אמצעים יש לנקוט כדי לבצע כל שלב?              What     

  מי              מתי יש לבצע כל שלב ובאיזה סדר לבצע את השלב?                    Who

         היכן            היכן יש ל בצע נוהל זה?                                                        Where       

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים