בטיחות במשרד

נושאי משימה מספר 35001 + 35002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

  1.   יכיר את גורמי הסיכון שבמשרד

  2.   יכיר את אמצעי הזהירות המתאימים לעבודה משרדית

  3.   יכיר מושגי יסוד מתחום הארגונומיה

  4.   ידע כיצד לארגן נכון את עמדת העבודה שבמשרד

  5.   יכין עבודת בית בנושא הנלמד. 

  6.   יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על      
      בטיחות בעבודה. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים