היגיינה וניקיון בתעשייה

נושאי המשימה מספר 34002 + 34001

 
מבוא 
מתוך חשיבה על בריאותו ונוחותו של העובד, קובע המחוקק שעל מחזיק במקום העבודה לדאוג לבריאות עובד על ידי סידורים מתאימים שיבטיחו את הניקיון ויאפשרו לעובד לשמור על הגיינה אישית. במסגרת שיעור זה נילמד על מתקני שתיית מים, סידורים להכנה ואכילת ארוחות, סידורי ישיבה, ניקיון וצביעה, חדרי נוחיות ועוד דרישות רבות שכולן יחד מבטיחות סביבת עבודה בריאה. 
חשוב לציין שהחוק מאפשר לשר הממונה לשנות חלק מתכולת התקנות שלהלן ולמפקח עבודה ראשי יש סמכות לפתור מפעלים מחלק מהדרישות.

 


  
                                              חשוב- מהם סידורי ההיגיינה שהחוק דורש לקיים במקום עבודה? 


נקיון ניקוז וצביעה 
כל יום יש לסלק לכלוך מכל חלקי המפעל. 
לפחות אחת לשבוע תנוקה הרצפה בכל חדר עבודה בשטיפה, או - אם יעיל וראוי הדבר בטאטוא או בשיטה אחר. 
 

                                      שים לב – במידה והתהליך גורם להרטבת הרצפה יש להקפיד ולנקז את המים  
 
קירות החדרים, המסדרונות וחדרי מדרגות: 
• אם פניהם חלקים ובלתי חדירים – ינוקו ביסודיות (מים וסובן) אחת ל - 14 חודשים.  
• אם צבועים – 

-י נוקו ביסודיות (מים וסובן) אחת ל - 14 חודשים ויש לחזור ולצבעם אחת ל  -  7 שנים לפחות. 
- השר רשאי להורות על צביעה מחדש בתקופות קצרות מ – 7 שנים ובלבד שלא יהיו קצרות

 מ – 14 חודשים. 
 קירות ותקרות אחרים יהיו מסוידים, ויש לחזור ולסיידם אחת ל- 14 חודשים לפחות.
 

                    הוראות אלה לא יחולו על מפעל שבו עובדים פחות מ - 10 בני-אדם ואין משתמשים בכוח מכאני  

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים