ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

אצטילן
האצטילן, הגז השימושי ביותר לריתוך תרמי, הוא תרכובת כימית של פחמן ומימן. אחוז הפחמן באצטילן הוא הגבוה ביותר מבין כל הפחממנים, והוא גם יוצר את הלהבה החמה ביותר מכולם.


מייצרים את האצטילן בתגובה כימית בין קרביד הסידן (CaC2) ובין מים.


האצטילן הוא גז ללא צבע, בעל ריח אופייני כריח השום. כאשר הוא מגיע בבקבוקים, ריחו שונה בגלל אדי האצטון המצויים יחד עמו. משקלו הסגולי קטן מזה של האוויר, והוא עולה למעלה במקומות שבהם הוא משמש לריתוך. אולם, בתנאים מסויימים הוא מסוכן ועלול להתפוצץ, זאת במקרים הבאים:

 א. כאשר מחממים אותו מעל C5000, ובו בזמן מעלים את הלחץ מעל 1.5 אטמוספרות; מעל ללחץ זה הוא עלול להתפוצץ ללא         ניצוץ. 

 ב. בתערובת עם האוויר, כאשר ריכוז האצטילן הוא בין 2.3% ל-81% לפי הנפח.

 ג. בתערובת עם החמצן, כאשר הריכוז הוא בין 2.5% ל-93% לפי הנפח.


בהתחשב בתכונות אלו, קיימים כללי בטיחות מיוחדים לגבי הטיפול והשימוש בגז זה. הריתוך בלהבת החמצן-אצטילן הוא השימושי ביותר, הן בגלל הטמפרטורה הגבוהה, העולה על זו של כל יתר הגזים, והן בגלל האטמוספירה המגינה, שאותה הוא יוצר ביחס מסויים בין שני הגזים, השומרת על אמבט ההיתוך בפני חימצון וחינקון.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים