ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

הריתוך:

1. זוהי פעולה תרמית המאפשרת חיבור חמרים עם ו/או ללא הוספת חומר נוסף. 

2. פעולת הריתוך אפשרית במצבי הצבירה הבאים של איזור הריתוך:

    א. מצב ביצקי – עבור ריתוך בהתנגדות חשמלית וריתוך הנפחים. 

    ב. מצב נוזלי – עבור ריתוך גז, תרמיט וקשת חשמלית.

 

יתרונות הריתוך:

1. לריתוך יתרונות בהשוואה לאמצעי חיבור אחרים, כגון מסמרות, ברגים והם:

    א. חסכון בזמן עבודה. 

    ב. חסכון בחומר ובמשקל.

2. תנאי מוקדם הוא רתיכות החומר. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים